Søk

Gode miljøråd fra Datarekvisita Norge AS

 

Gode miljøråd fra Datarekvisita Norge AS

Produsenter og leverandører benytter en rekke miljøtiltak for å oppnå positive miljøeffekter i sine verdikjeder. Som innkjøper kan man påvirke alle ledd i kjeden ved å velge produkter som er produsert og transportert på måter som reduserer de skadelige effektene på miljøet i hele produktets levetid fra råvare til gjenvinning. Her er noen miljøtiltak gode produsenter kan benytte:

Stoppe bruk av bromerte flammehemmere (BFR).

BFR er en fellesbetegnelse på flammehemmende stoffer i elektronikk. Disse stoffene er miljøskadelige i store mengder.

 

Stoppe bruk av kvikksølv, arsenikk, PVC og ftalater.

Dette er stoffer som er vanskelige å gjenvinne og som bør erstattes med miljøvennlige alternativer hvor dette er mulig.

 

Redusere energiforbruk for egne produkter.

En av de mest vanlige miljøtiltakene i dag er redusert energiforbruk for produkter både i drift og i "standby".

 

Redusere emballasjemengden.

Ved å unngå unødvendig emballasje reduserer man transportkostnader og ekstra avfall hos kunden.

 

Legge til rette for gjenvinning.

Produsenter kan bruke materialer som er lettere å gjenvinne, samt informere om egne løsninger for retur og gjenvinning.

 

Økt bruk av fornybar energi.

Ved å øke bruken av fornybar energi i produksjon og drift vil man spare miljøet og normalt kunne redusere egne kostnader over tid.

 

Bedre kvalitet på materialer.

Ved å bruke materialer av bedre kvalitet i produksjonen vil produktene vare lenger og redusere mengden avfall som enten må gjenvinnes eller kastes.

 

Følge offisielle miljøstandarder.

Miljøstandarder som ISO 14001, Energy Star og TCO er en god måte å sette miljømål som kan etterprøves og forbedres over tid. Det gjør det også enklere å velge rett produkt.

 

Samarbeid med organisasjoner.

Flere produsenter tar del i samarbeidsprosjekter med miljøorganisasjoner som har som mål å redusere negative miljøeffekter og informere om tiltak.