Søk

bilde

Miljøprogram produsenter

Datarekvisita Norge AS leverer IKT produkter fra en lang rekke produsenter, fra små bedrifter til verdensomspennende selskaper. Alle har et ansvar for å ta vare på miljøet og legge til rette for gjenvinning av sine produkter. Her er en kort oversikt over noen av produsentene som leverer produkter til av Datarekvisita Norge AS og Maske Gruppen AS.

 

HP er en produsent som stiller strenge krav til seg selv og har vært tidlig ute med en rekke miljøtiltak som sikrer en mest mulig miljøvennlig produksjon. HP var blant annet de første som ble godkjent for å bruke amerikanske EPA’s SafeWay logo.

» Les mer - HP miljøinformasjon

 

Lenovo har forpliktet seg til miljømessig ansvarlige og energieffektive teknologivalg. I 2007 tiltrådde Lenovo Board of Climate Savers Computing som støtter innsatsen for å redusere IT CO2 utslippene med 50% innen 2010.

» Les mer - Lenovo miljøinformasjon

 

IBM viser vei i en ny æra av forretningsansvar som bygger på miljøhensyn og sunn forvaltning. IBM er en innovatør innen alternative energikilder og hjelper deg å nå dine miljømål på en kostnadseffektiv måte.

» Les mer - IBM's miljøinformasjon

 

Canons utvikling mot et globalt selskap styres av vår bedriftsfilosofi, Kyosei, som betyr å leve og arbeide sammen for et felles beste. Siden 1988 har filosofien vært en rettesnor for alle Canons aktiviteter og en bærebjelke i vårt Miljøengasjement

» Les mer -  Canon's miljøinformasjon

 

Apple har strenge krav til sine leverandører og til sin egen verdikjede. Apple har en rekke produkter som er sertifisert etter de strengeste miljøkrav både når det gjelder produksjon og energiforbruk.

» Les mer - Apple miljøinformasjon

 

Nokia skal være et ledende selskap innen miljøvern, og arbeider basert på tanken om livsyklus – alle ledd i driften skal ha minimal miljøeffekt - fra utvinning av råvarer til resirkulering og avfallsbehandling.

» Les mer - Nokia's miljøinformasjon

 

Samsung publiserer årlige rapporter som fokuserer på tre områder; økonomiske, miljømessige og sosiale ansvarsområder. Samsung ønsker å gjøre miljøsatsningen til en bærekraftig del av bedriften slik at alle som blir påvirket av denne satsningen opplever den som verdifull.

» Les mer - Samsung miljøinformasjon

 

Cisco lar miljøhensyn påvirke hvordan selskapet styres, og bruker miljøtiltak til å effektivisere produkter, forbedre utviklingsprosessen, sørge for at kunder kan velge miljøvennlige løsninger og tjenester, samt fremme samarbeid mellom kunder, industri, styresmakter og organisasjoner.

» Les mer - Cisco miljøinformasjon