Søk

Garanti Produsenter

Datarekvisita Norge AS gir 1 års garanti på samtlige produkter. Naturlige unntak er rekvisita og andre forbruksprodukter som har begrenset levetid. Dersom produsent gir lengre garanti enn 1 år på produktene er det selvfølgelig tilsvarende garanti fra oss.

 


Noen produsenter har egne rutiner for retur og reparasjon. Dette er rutiner som medfører raskere respons, og varen blir behandlet direkte av verkstedet. Du kan desverre ikke sende disse varene til oss i Datarekvisita Norge AS. Noen av produsentene som har disse rutinene er listet opp nedenfor.

 

Under garantiperioden vil HP etter eget valg reparere produktet eller skifte ut defekte deler med nye eller brukte deler som tilsvarer de opprinnelige i funksjon og ytelse. Dersom HP etter gjentatte forsøk ikke er i stand til å utbedre feilen slik at produktet fungerer i henhold til produktets beskrivelse, kan HP etter eget valg refundere kjøpesummen eller erstatte produktet med et funksjonelt likeverdig produkt. Alle deler og produkter som er skiftet ut i forbindelse med garantitjenester blir HPs eiendom.

Ler mer - HP`s garantiordninger

 

 

Lenovos omfattende ende-til-ende tjenesteportefølje inkluderer prisbelønte garantistøtte.Lenovo gir fleksible alternativer for å møte dine personlige eller variabel forretningsbehov. Vi tilbyr en verdensomspennende enkelt kilde løsning som hjelper deg å realisere dine mål for kostnadseffektivitet, bedre service og sluttbruker produktivitet og tilfredshet, uansett hvor du er!

 

Les mer - Lenovo`s garantiordninger

 

 

Acer garanterer deg at Acer eller et Acer autorisert serviceverksted i garantitiden, kostnadsfritt vil rette opp feil eller mangler i samsvar med denne begrensede garantien. Denne begrensede garantien er kun gyldig, og kan bare håndheves i det landet hvor du kjøpte produktet. Hvis du har kjøpt produktet i et av landene innen EU, i Sveits eller Island og det samme produktet er tilgjengelig i Norge, er denne begrensede produktgarantien gyldig.

Les mer - acer`s garantiordninger

 

 

Canon gir 1 års garanti på alle sine konsumentprodukter. Ved forbrukerkjøp har kunden i tillegg reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven. På batterier gir Canon 6 mnd garanti.

Ved kjøp i utlandet gir Canon 1 års europeisk garanti. For land utenfor Europa gelder de vilkår som står på det medfølgende garantikortet.

Les mer - Canon garantiordninger

 

Alle nye Apple-maskinvareprodukter har garanti som dekker materialdefekter og produksjonsfeil i ett år fra kjøpsdato (datoen som står på fakturaen). Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du her.

Sjekk din service-og supportdekningen GjennomgåApple garanti status og valgbarhet for støtte og utvidet dekning.

 

Les mer - Apple`s garantiordninger

 

 

Har du prøvd å løse problemet selv før du sender Sony-produktet ditt til reparasjon? Mange enkle problemer kan løses ved å:

Skyldes problemet en hardware feil kan Sonys kundeserviceogså hjelpe med å feilsøke samt informasjon om videre forløp.

Les mer - Sony's garantiordninger

 

 

Garantibetingelser i korthet (for detaljerte garantibetingelser se vedlagt garantikort)

Samsung Electronics garanterer att dette produktet ikke har feil eller mangler ved material, konstruksjon og tilvirkning innenfor ovennevnte periode. Samsung forbeholder seg retten til å avgjøre om produktet vil bli reparert, defekt del eller om produktet byttes ut. Garantien omfatter feil angående material konstruksjon og tilvirkning og omfatter ikke utbytte av deler eller forbruksartikler på grunn av normal slitasje

Les mer - Samsung`s garantiordninger

 

 

 

BenQ er en fartsfylt og framsynt global organisasjon. Vi er en avverdens beste produsenter av digitale skjermer, mobiltelefoner, skannere, tastaturer og mer. Garantier på våre produkter varierer, så for å finne riktig garanti anbefaler vi at du logger deg inn på linken under.

Les mer - Benq`s garantiordninger