Søk

Historikk

Maske Gruppen feiret i 2008 sitt 150 års jubileum men selskapet er fortsatt full av nyskapende og positivt engasjement og forretningssans.

1858
Lille julaften i 1858 etablerte Julius Maske seg som bokbinder i Trondheim. Bokbinderiet lå midt i Trondheim sentrum, og bedriften gikk så godt at unge Julius svingte seg opp med flere ansatte etter hvert som etterspørselen etter bøker steg.

1867
I 1867 hadde Julius Maske en solid forretning. Men det skjedde også noe annet på den tiden på et helt annet sted som skulle få store konsekvenser for Maske i fjern framtid. Da møttes to karer i Christiania. De to karene var Halvorsen og Larsen. De ville akkurat som Julius Maske, også starte forretningsvirksomhet. De drev med det noe originale vareutvalget vin, tekstiler og våpen, men fant snart ut at framtida lå i papir. To år etter at bedriften var etablert, åpnet de papirfabrikk. Så ble det eske- og protokollfabrikk i 1876. Og i 1910 ble det også etablert en eskefabrikk hos Julius Maske i Trondheim.

1920
I Stavanger etablerte AS Papirlager Ltd seg med papir og emballasje, samtidig som bokhandler Olav Eikenæs startet det som skulle bli Epir AS i Sandane. På midten av 1920-tallet startet så Brødrene Thyholdt beskjedent opp i Tromsø, med salg av tobakk og skjokolade kombinert med tegning av forsikring.

1939
Rett før andre verdenskrig ble det oppstart av engroshandel og papirposeproduksjon i Bergen, hos R.H.Sandvik, og i Fredrikstad startet Jan Andersen å selge kortevarer til Nord-Norge. Og i 1946 etablerte Kristian Brekke en papirengrosforretning i Sandefjord.

 

1988 - 1990
I 1988 ble S-Gruppen etablert av R.H. Sandvik, Jan Andersen og Halvorsen og Larsen. To år senere begynte den store oppkjøps- og fusjonsrunden hvor også Br. Thyholdt, Epir AS, Jørgen Engum, Kr. Brekke og AS Papirlageret ble innlemmet.

2001-2006
I 2001 kjøpte Maske 34 % av aksjene i S-Gruppen. Fusjonen mellom Julius Maske og S-Gruppen skjedde i 2006


2007
I 2007 eier familien Maske ca. 79 % av Maske Gruppen. Brødrene Terje og Jan Petter Andersen eier resten, sammen med Sandvik-familien i Bergen.Selskapet har 375 ansatte, 13 salgskontor og 40.000 kunder i bedriftsmarkedet.Samlet omsetning er 1,2 milliarder kroner, en markedsandel på rundt ti prosent i Norge. 

Maske Gruppen går til oppkjøp av Datarekvisita Norge AS det samme året, nye foretningsmuligheter trer frem i Gruppen.