Søk

Retur og feil på levering

Vi i Datarekvisita Norge AS er opptatt at reklamasjoner blir håndtert raskest mulig. Det er derfor meget viktig at du tar kontakt med vårt kundesenter for å rapportere alle feil og mangler som måtte oppstå.

 

Ikke mottatt eller har mangler på leveransen.

Du kan ringe eller sende en mail til vår kundeservicesavdeling for hjelp til å spore opp leveransen.

E-post: kundeservice@datarekvisita.no

Telefon: 64976230

 

Returbetingelser

1.    Retur av varer
Selskapets produkter leveres i henhold til de spesifikasjoner og med de egenskaper som er angitt på produktet eller i selskapets produktbeskrivelse, med mindre annet er skriftlig avtalt. Eventuelle returforespørsler må meldes til Datarekvisita Norge AS innen 15 virkedager fra fakturadato. Dersom det returnerte produktet må returneres til underleverandør, forbeholder Datarekvisita Norge AS seg retten til å avkorte det krediterte beløp med de utgifter Datarekvisita Norge AS sine underleverandører krever dekket ved slik retur. Kunde vil i tillegg bli belastet et gebyr etter faste håndteringssatser.

2.     Vilkår for retur
Alle returer må avtales med Datarekvisita Norge AS sin kundeserviceavdeling via et returmeldingsskjema som sendes pr E-post. Kunde må her referere til aktuelt faktura- eller ordrenummer. Produkter det er avtale om retur på, må være Datarekvisita Norge AS i hende senest 10 dager etter dato for aksept av retur. Kampanjevarer eller utgåtte varer tas ikke i retur. Etter denne dato, vil returretten automatisk falle ut av Datarekvisita Norge AS sitt behandlingssystem og ny aksept vil måtte innhentes. Når en aksept på retur er gitt, må Kunde returnere korrekt antall og produkt. Returneres andre produkter enn det er tildelt returreferanse på vil forsendelsen bli returnert avsender.

Kunde må selv dekke fraktomkostninger på returforsendelser, og Datarekvisita Norge AS dekker frakt på omlevering. Dersom returen skyldes en feil hos Datarekvisita Norge AS, vil Datarekvisita Norge AS dekke frakten begge veier. Returforsendelse mottas ikke i oppkrav eller for Datarekvisita Norge AS sin regning. Slike forsendelser vil bli returnert avsender.

Produktene skal returneres ubeskadiget i originalemballasje. Det godtas ikke retur av konfigurerte produkter eller andre kundespesifikke produkter.
NB! Ikke skriv på original emballasjen. Disse returene vil bli avvist.

Ferdig utfylt returskjema skal følge alle returforsendelser.

3.    Feilleverte produkter
Dersom Kunde hevder at det leverte produktet avviker fra bestilt produkt, må dette dokumenteres av Kunde. Dokumentet mailes sammen med returforespørselen (returmeldingsskjema). Henvendelsen må skje umiddelbart og senest innen 15 virkedager regnet fra kunden har mottatt varen. Betingelse for at retur innvilges er at produktet fremstår som 100% gjensalgsbart.

4.    Mangelfulle/defekte produkter
Datarekvisita forbeholder seg retten til å teste produkter som er påstått mangelfulle ved mottak. Mangelfulle produkter skal ledsages av en feilbeskrivelse fra Kunde. Dersom produktet ikke er defekt, må dette påregnes tilbakesendt til Kunde ledsaget av en avregning for utført test, frakt m.v. Først etter testing vil Datarekvisita Norge AS foreta omlevering/kreditering. Datarekvisita Norge AS forbeholder seg retten til selv å velge å omlevere eller kreditere varen.

Noen av produktene i Datarekvisita Norge AS sitt produktspekter er knyttet opp mot eksterne servicepartnere og returhenvendelser vedrørende disse produktene vil bli henvist direkte til den aktuelle servicepartner for produktet.

5.    Håndterings- og administrasjonssatser
Retur- og administrasjonsgebyr vil bli fakturert med kr 350,- + mva pr varelinje i tillegg til fraktkostnaden. Dersom returen skyldes en feil hos Datarekvisita Norge AS, vil ikke frakt eller returgebyr bli belastet.

6.    Ansvar
Risikoen for returnerte Produkter ligger til enhver tid hos Kunde. Risikoen går over på Datarekvisita når Datarekvisita har undersøkt Produktet og akseptert returen. Ved omlevering gjelder punkt 4 over.