Søk

Vår forretningside

Datarekvisita Norge AS skal være en foretrukket leverandør av AV løsninger og møterom, kontor- og datarelaterte produkter til privat og offentlig sektor. Vår virksomhet skal være kundeorientert og preges av tilgjengelighet og tilpasningsevne

Vi har fortsatt stort fokus på personlig oppfølging av våre kunder til tross for den økte bruken av e-handelsløsninger. Til å følge opp våre kunder vil vi dedikere faste salgskonsulenter i tillegg til våre kundekonsulenter ved vårt kundesenter Sammen med våre leverandører vil vi ved behov også kunne stille med ytterligere ressurser, for eksempel ved sambesøk, kurs eller ved presentasjon og lansering av nye produkter. Dette skal skape store kundeopplevelser som er noe vi brenner for i hverdagen.

Vi ønsker å være den leverandøren i markedet som ikke ber kunden tilpasse seg leverandørens måte å gjøre handel på, men heller skreddersy løsninger og leveranser den måten som er til det beste for kunden. Dette er med på å skape de store kundeopplevelsene og at kunden faktisk får det de ønsker, levert med høy kvalitet.

Vår organisasjon er preget av fleksibilitet i forhold til å tilrettelegge for individuelle løsninger for våre kunder. Vi har korte beslutningsveier internt og kan således raskt etablere løsninger til beste for våre kunder og oss. Dette kan eksempelvis være leveranseløsninger, fakturaløsninger, leverandørstyrt lager i kundens lokaler, bestillingsløsninger og returordninger.