Søk

Vår kvalitetspolitikk

I Datarekvisita Norge AS er kvalitetsarbeidet en kontinuerlig prosess og er fokusert rundt det å kunne levere produkter og tjenester av høy kvalitet til kundene

Vi ønsker at samspillet i organisasjonen skal skape en helhetlig kvalitetsopplevelse hos våre kunder. For å lykkes med dette kreves det at organisasjonen er tilpasningsdyktig i forhold til kundenes behov og etterspørsel. Selskapet ønsker å utvikle gode og langsiktige relasjoner til sine kunder, og vurderer høy kundetilfredshet som en forutsetning for å videreutvikle selskapet som en kvalitetsleverandør. Vi skal holde det vi lover og tilfredsstille våre kunders totale behov for service og oppfølging.

Definerte kvalitetsstandarder internt skal ivareta vår målsetting om å ha markedets høyeste nivå på fagkunnskap og leveringspresisjon.

I vår kvalitetsprosess har vi spesielt lagt vekt på følgende områder:

  • Tilgjengelighet og service for kundene
  • Høy tilgjengelighet av varer
  • Levering av varer til avtalt tid og på avtalt bestemmelsessted
  • Kontinuerlig utvikle vårt produktsortiment
  • Konkurransedyktige tilbud
  • Avhjelpe kundeklager og avvik fra prosesser og rutiner
  • Høy kompetanse på våre medarbeidere

Datarekvisita er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden. Vi leverer derfor kvalitet i alle ledd til våre kunder og leverandører.