Søk

Vår miljøsatsning

Datarekvisita Norge AS ønsker å fremstå som et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i våre tjenester og virksomheter. Vi har som mål å bruke miljøarbeidet i selskapet som en positiv konkurransefordel. Vi skal verne det ytre miljø ved å ta ansvar og sørge for gode interne rutiner som igjen skal redusere selskapets klimapåvirkning. Datarekvisita Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljømål i Datarekvisita Norge AS

Datarekvisita Norge AS har etablert følgende overordnede mål for sin miljøinnsats:

  • Vi skal utgjøre en minst mulig belastning på miljøet, og sørge for god utnyttelse av energi, avfall og andre ressurser innenfor selskapets økonomiske rammevilkår.
  • Vi skal til enhver tid sørge for at gjeldende lovpålagte miljøkrav etterleves i alle ledd i organisasjonen.
  • Vi skal synliggjøre våre miljøambisjoner for våre kunder, besøkende, ansatte og legge til rette for miljøriktig atferd, samt aktiv sørge for å informere om deres muligheter for miljøpåvirkning.
  • VI skal fortsette å stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, og sørge for at vårt sortiment rundt miljøprofilerte produkter øker.
  • Vi skal fortsette å jobbe mot at Datarekvisita Norge AS skal bli en ledende miljøleverandør i vårt marked.